Tuesday, October 17, 2017

Give Your Pickup A Chance - Vintage DIY

 All we are saying is give your pickup a chance lol... Between that corny line and the Neil Diamond post this site is heading to oblivion. Actually other than the old horn articles the tonearm and pickup articles are really cool and helpful. Good stuff.

1 comment:

  1. Thanks for sharing, nice post!

    Giaonhan247 chuyên dịch vụ mua hộ hàng mỹ tại sài gòn cũng như dịch mua hàng trên amazon với thắc mắc mua hàng trên amazon có tính thuế không và dịch vụ mua hàng trên web pandora úc về VN uy tín.

    ReplyDelete